Δωρητές – Υποστηρικτές

ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Μ.Κ.Ο. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεά σας !!!
Παρακαλούμε καταθέστε τα χρήματα στον παρακάτω λογαριασμό 
ΜΚΟ «Ορίζοντες»
Φανερωμένης 10 Χολαργός 15561 Αθήνα
Τηλ.:210 6544073
Αρ. ΓΕΜΗ 138301601000
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ALPHABANK
IBAN GR7701401580158002001000116