Συμβουλευτική Προσανατολισμού

Γονέων

ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά και συμβάλουν αποφασιστικά στη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού του παιδιού. Η κατεύθυνση σπουδών που θα ακολουθήσει, η πορεία που θα του εξασφαλίσει την είσοδο στη σχολή που θα στοχεύσει, το επάγγελμα που θα το κάνει ευτυχισμένο είναι ερωτήματα και επιλογές που απασχολούν και προβληματίζουν το γονέα. Αυτό είναι λογικό αφού το παιδί είναι ανήλικο και ο ενήλικας οφείλει να του εξασφαλίσει το πλαίσιο να αναπτυχθεί.

Σ’ αυτή την πολύτιμη συμπόρευση με το παιδί παρουσιάζονται ποικίλα εμπόδια και δυσκολίες. Υπάρχει  κίνδυνος οι γονείς να μη μπορούν να διακρίνουν τα όρια παρέμβασης στις επιλογές του παιδιού και αυτό όχι μόνο δεν το βοηθά αλλά και το αποπροσανατολίζει.

 Ο Σύμβουλος Προσανατολισμού θα συνεργαστεί  μαζί σας για να  βρείτε τον καλύτερο δυνατό τρόπο συμπόρευσης και στήριξης του παιδιού σας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος