Πού Απευθυνόμαστε

Σε Ανέργους

ΑΝΕΡΓΟΙ

Ο καθένας μπορεί σε κάποια φάση της ζωής του να βρεθεί χωρίς δουλειά. Παρότι  οι λόγοι είναι γνωστοί και τα ερωτήματα κοινά, οι απαντήσεις είναι εξατομικευμένες. Κάποια ερωτήματα του ανθρώπου που αναζητά εργασία είναι:

  • Ποιες είναι οι ανάγκες στην αγορά εργασίας σήμερα;
  • Ποιες εναλλακτικές επαγγελματικές ευκαιρίες έχω και ποιες δεξιότητες απαιτούνται;
  • Πώς μπορώ να εντοπίσω τις ικανοτήτων, τις δεξιότητες και τις κλίσεις μου;
  • Τι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους ανέργους είναι διαθέσιμες;
  • Πώς μπορώ να ενδυναμώσω τον εαυτό μου και την αυτοπεποίθηση μου;

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος