Πού Απευθυνόμαστε

Σε εργαζομένους

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Τις περισσότερες ώρες του εικοσιτετράωρου τις διαθέτουμε στη δουλειά μας. Η ποιότητα αυτού του χρόνου καθορίζει εν πολλοίς την ποιότητα όλης μας της ζωής. Η εργασιακή ικανοποίηση είναι μεγάλο κεφάλαιο που εξαργυρώνεται στη καλή σχέση με τους γύρω μας και κυρίως με τον εαυτό μας. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι στη δουλειά μας αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε:

  • Μήπως η δουλειά που κάνω δεν είναι η κατάλληλη για μένα;
  • Ποιο επάγγελμα ταιριάζει στην προσωπικότητά μου;
  • Πώς θα μάθω τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας;
  • Μήπως να επιδιώξω μια άλλη θέση στο χώρο που εργάζομαι;
  • Φοβάμαι τις αλλαγές. Μπορώ να βελτιώσω την ανθεκτικότητά μου σ’ αυτό;

Η έλλειψη ευχαρίστησης στη δουλειά δεν είναι ο μόνος λόγος που κάποιος μπαίνει στη διαδικασία επαναπροσανατολισμού.  Η αγορά εργασίας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και οι προκλήσεις είναι πολλές. Κανέναν δεν συμφέρει να τις αγνοήσει!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος