Πού Απευθυνόμαστε

Σε Φοιτητές - Απόφοιτους Πανεπιστημίου

ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τα ερωτήματα δεν τελειώνουν με το που ο μαθητής περάσει στο Πανεπιστήμιο και πολύ περισσότερο αφού πάρει το πτυχίο.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σε κάποια Πανεπιστημιακή Σχολή ο σπουδαστής μπορεί να βρεθεί σε δίλλημα!

  • Ποιο Κλάδο ή Ειδίκευση να ακολουθήσω;
  • Μήπως δεν έκανα σωστή επιλογή και πρέπει να αλλάξω;

 

Με το που πάρει το πτυχίο και πολύ πριν απ’ αυτό ο φοιτητής προβληματίζεται:

  • Τι μεταπτυχιακό ή διδακτορικό μου ταιριάζει;
  • Να μείνω στην Ελλάδα ή να πάω στο Εξωτερικό;
  • Ποιες δυνατότητες έχω;
  • Τι προοπτικές μου δίνονται;

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος