Συμβουλευτική Προσανατολισμού

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συμβουλευτική είναι σχέση αλληλεπίδρασης. Δεν υπάρχει ένας που συμβουλεύει και ένας που εφαρμόζει. Υπάρχει αυτός, που αυτοβούλως φέρνει ένα αίτημα σε κάποιον που έχει τα εργαλεία και την εκπαίδευση να τον βοηθήσει, να πάρει τη σωστή απόφαση. Σ’ αυτό το δρόμο είναι μαζί. Αυτό άλλωστε λέει και η λέξη «συν» (μαζί) και «βουλή» (σκέψη, απόφαση).Η πορεία της σκέψης για τη σωστή απόφαση  δεν είναι μοναχική στη Συμβουλευτική αλλά συμπορευτική!

Η συμβουλευτική σχέση είναι οριοθετημένη, εχέμυθη, απροϋπόθετη, με ενσυναίσθηση  χωρίς υποχρέωση ανταποδοτικότητας.

Η Συμβουλευτική στον Προσανατολισμό είναι βασική προϋπόθεση στο να βρούμε το κλειδί που θα ανοίξει την σωστή για μας πόρτα στο μέλλον.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το επάγγελμα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής σου ζωής.

Συμβουλευτική
Γονέων

Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά και συμβάλουν αποφασιστικά στη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού του παιδιού.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι ο κρίκος που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον!

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Καλλιεργούμε την ευελιξία, την αποφασιστικότητα και την ανθεκτικότητα στην αλλαγή.