Συμβουλευτική Προσανατολισμού

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι ο κρίκος που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον! Είναι μια δυναμική, πολυπαραγοντική και ουσιαστική πράξη που καθορίζει την επόμενη μέρα. Για να είναι ανθεκτικός ο κρίκος χρειάζεται να συνυπολογιστεί αυτό που είμαι και αυτό που θέλω και μπορώ να κάνω.

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είτε είναι το τελικό στάδιο μιας μακράς συνεργασίας με το Σύμβουλο, είτε μια μεμονωμένη συνεργασία έχει λεπτομέρειες που δεν πρέπει να προσπεραστούν. Εκτός από την προσωπικότητα του ατόμου, συνυπολογίζουμε

  • τα προγράμματα σπουδών
  • τα επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα με τις επιλεγόμενες σπουδές
  • την προοπτική που αυτά έχουν στην αγορά εργασίας
  • τα μόρια του υποψηφίου
  • την πόλη που υπάρχει η σχολή που μας ενδιαφέρει
  • οι αντιστοιχίες τμημάτων για μετεγγραφές
  • τμήματα με ίδια ονομασία και διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα
  • σχολές με διπλά επαγγελματικά δικαιώματα κλπ.

Όλα τα παραπάνω θα τα διακρίνεις με τη βοήθεια ενός έμπειρου Συμβούλου Προσανατολισμού.   

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος