Πού Απευθυνόμαστε

Σε Γονείς

ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς έχουν ένα και μοναδικό ερώτημα που η απάντηση του είναι περίπλοκη:

  • Πώς μπορώ να κατανοήσω το παιδί μου και να το βοηθήσω να πάρει την κατάλληλη απόφαση για τις σπουδές του;

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος