Συμβουλευτική Προσανατολισμού

Παροχές

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχεται διαδικτυακά

Το ατομικό Πρόγραμμα Προσανατολισμού υλοποιείται σε τέσσερις ωριαίες συνεδρίες:

1η : Συνεδρία γνωριμίας

2η : Χορήγηση Ψυχομετρικού τεστ

3η : Προσωποποιημένη συνεδρία με ατομικό πλάνο που βασίζεται στη μελέτη της εξατομικευμένης  αξιόπιστης αναφοράς του Ariston Candidates Psychometrics Test

4η: Αναστοχαστική συνεδρία.

 

Παρά του ότι το βασικό πακέτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι εξατομικευμένο ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες που μπορεί να μη χωράνε και στο καλύτερο «πακέτο»! Ο χώρος της Συμβουλευτικής είναι ευέλικτος και προσαρμόζεται στις ανησυχίες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε προσωπικότητας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος